×

Χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό εργαλείο αυτόματης δημιουργίας πακέτου θέσεων, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να συνδυάσετε τα κριτήρια στόχευσης που θα διαμορφώσουν την κατάλληλη OOH καμπάνια σας, σύμφωνα με την χρονική περίοδο υλοποίησης της καμπάνιας, τον οικονομικό προϋπολογισμό για αυτήν, τη γεωγραφική στόχευση, τα εμπορικά χαρακτηριστικά των θέσεων και τα στοιχεία έρευνας σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και την κυκλοφορία των οχημάτων με σημείο αναφοράς τις επιλεγμένες θέσεις.

Τα κριτήρια στόχευσης χρησιμοποιούνται με τη σειρά εμφάνισής τους στο εργαλείο και παράγουν αυτόματα, ένα ενδεικτικό πακέτο θέσεων.

Το εύρος πρόσβασης στα κριτήρια στόχευσης εξαρτάται από το προφίλ του χρήστη.

Διαμόρφωση ΠακέτουΔιαμόρφωση Πακέτου

Τα παραγόμενα πακέτα θέσεων είναι ενδεικτικά. Για την τελική επεξεργασία τους ή για ειδικά αιτήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο εκπρόσωπο.

×
Loading
Πίσω Διάρκεια

Ξεκινήστε επιλέγοντας την επιθυμητή διάρκεια της διαφημιστικής σας καμπάνιας (έως δύο 14ήμερα).

Η επιλεγόμενη διάρκεια καμπάνιας, επηρεάζει τον τύπο των διαφημιστικών μέσων που θα εμφανισθούν ως διαθέσιμα.

Πίσω Σημεία/Προϋπολογισμός
Πίσω Περιοχή
Πίσω Εμπορικότητα
Πίσω Διαφημιστικοί Τύποι

Διαφημιστικοί Τύποι

Επιλέξτε τους επιθυμητούς τύπους διαφημιστικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη σας το συνολικό διαφημιστικό σας budget.

Η μέση τιμή που αναφέρεται ανά διαφημιστικό τύπο είναι ενδεικτική, χρησιμοποιείται για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας και μπορεί να διαφέρει από τη μέση τιμή του τελικώς παραγόμενου ενδεικτικού θεσολογίου,

Πίσω Έρευνα
Πίσω Κατανομή

Κατανομή Σημείων & Προϋπολογισμού

Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό σημείων ανά επιλεγμένο τύπο διαφημιστικού μέσου με βάση τους διαφημιστικούς σας στόχους και την επιθυμητή κατανομή προϋπολογισμού.

Η δυνατότητα επέκτασης θεσολογίου είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδεδεμένους χρήστες. Δείτε περισσότερα εδώ.