×

Το GOOH (Out of Home Gate), η «πύλη» δηλαδή ενημέρωσης και αξιοποίησης της υπαίθριας διαφήμισης στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα το MAST (Media Advanced Selection Tool), το επαγγελματικό εργαλείο αυτόματης δημιουργίας πακέτου θέσεων ενσωματώνει τις μετρήσεις έρευνας OOH για την Ελλάδα.

Τα στοιχεία μέτρησης για την υπαίθρια διαφήμιση στην Ελλάδα είναι καρπός της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ τριών παρόχων δεδομένων τοποθεσίας και της πιο έγκυρης πλατφόρμας πληροφοριών τοποθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα: