×

Τα supermarket Κρητικός παρουσιάζονται στο εκτεταμένο δικτυο της Politis Group με την νέα καμπάνια «έχεις ενα φίλο Κρητικό». Η εταιρεία με μοναδικό εργαλείο τις οθόνες του Ομίλου και το μοναδικό story telling των Digital formats της out of home επικοινωνίας επικοινωνεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την «νέα προσωπικότητα των super market», όπου είναι δίπλα στους πελάτες του.

politisgroup hashtagOutdooradvertising hashtagPolitis hashtagsignage hashtagstreetfurniture