×

Συμπληρώστε ένα έγκυρο e-mail επικοινωνίας για να αποκτήσετε επίπεδο πρόσβασης “Professional” στο επαγγελματικό εργαλείο αυτόματης δημιουργίας πακέτου θέσεων/ θεσολογίου (MAST – Media Advanced Selection Tool).

Το υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στην πλατφόρμα GOOH (“Specialist” ) προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη και «ως εταιρεία» και την αποδοχή του διαχειριστή της πλατφόρμας.

Δείτε περισσότερα στοιχεία για τα προνόμια και προαπαιτούμενα για κάθε επίπεδο πρόσβασης.