×

Προοίμιο

H GOOH (Out Of Home Gate) που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως  «GOOH», είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία «POLITIS OUT OF HOME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «POLITIS ΟΟΗ», στο εξής η «Εταιρεία», με Α.Φ.Μ. 800494869, με έδρα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, επί της οδού Νικ. Πλαστήρα αρ. 172 και με ηλεκτρονική διεύθυνση https://gooh.gr/. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης προσεκτικά. Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία της GOOH, δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί, ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση και τους Όρους Χρήσης αυτής.

Οι Όροι Χρήσης αφορούν τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας της GOOH.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της GOOH και να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης υπόκεινται σε μονομερή τροποποίηση από την Εταιρεία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα δημοσιεύονται άμεσα και θα θεωρούνται δεσμευτικοί για εσάς μετά την δημοσίευσή τους.

Στην περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων, η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο, ανάλογα με την περίπτωση, όπως, ενδεικτικά, με αποστολή e-mail. Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά οποιαδήποτε ειδοποίηση σταλεί και/ή αναρτηθεί. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μετά την ειδοποίηση συνεπάγεται, ότι αποδέχεστε όλες τις τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης.

Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη χρήση της υπηρεσίας, μετά τις τροποποιήσεις, μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η υπηρεσία της GOOH, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση με σκοπό την ακύρωση ή παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας της GOOH, απαγορεύεται και διώκεται σύμφωνα με το νόμο.

Η δημοσίευση ηλεκτρονικού συνδέσμου προς την ιστοσελίδα https://gooh.gr/ επιτρέπεται, υπό τον όρο, ότι λαμβάνει χώρα με νόμιμο και θεμιτό τρόπο, δεν είναι παραπλανητική ή σκοπίμως βλαπτική για την φήμη της Εταιρείας, και δεν αποσκοπεί στην προσπόριση  αθέμιτου οφέλους από την φήμη της Eταιρείας. Η δημοσίευση ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου κατά τρόπο που υποδηλώνει κάποιας μορφής συνεργασία, έγκριση ή αποδοχή από την Εταιρεία, ενώ δεν υπάρχει, απαγορεύεται αυστηρά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί κάθε άδεια χρήσης της ιστοσελίδας της ως συνδέσμου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εγγραφή

Εφόσον εγγράφεστε στην υπηρεσία της GOOH και δημιουργείτε τον δικό σας λογαριασμό ως εγγεγραμμένος χρήστης, θα σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), το όνομα της εταιρείας σας (σε περίπτωση που συνδέεστε εκ μέρους της εταιρείας που εκπροσωπείτε), συνθηματικό, ήτοι κωδικό πρόσβασης (password), καθώς και επιβεβαίωση του κωδικού αυτού.

Με την παρούσα συμφωνείτε ότι:

  • Θα παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και δεν θα χρησιμοποιείτε email για να συνδεθείτε και κωδικούς που δεν επιτρέπεται ή δεν εξουσιοδοτείστε να χρησιμοποιήσετε. Η Εταιρεία μπορεί να απορρίψει ή ανακαλέσει, οποιαδήποτε στιγμή, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε όνομα ως μέρος του ονόματός σας στην υπηρεσία της GOOH, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη.
  • Είστε υπεύθυνοι για την διαφύλαξη του απορρήτου του συνθηματικού σας (password) έτσι ώστε, τρίτοι να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν το email και το συνθηματικό σας. Δεν θα επιτρέπετε σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στον Λογαριασμό σας και θα μας ενημερώσετε άμεσα σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Λογαριασμό σας από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. H Eταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημία σας σε περίπτωση που τρίτος χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη, κωδικό ή  Λογαριασμό σας χωρίς να έχει εξουσιοδότηση, με ή χωρίς την γνώση σας, πριν εσείς μας ειδοποιήσετε για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ως άνω.
  • Αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τα δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον Λογαριασμό σας.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και να μη χρησιμοποιείτε παράνομα και/ή καταχρηστικά την υπηρεσία της GOOH. Είστε υπεύθυνοι για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί από την παράνομη και/ή καταχρηστική χρήση της υπηρεσίας της GOOH από εσάς.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να «απενεργοποιήσει» τον λογαριασμό σας και/ή λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρήσει κατάλληλο, όπως ενδεικτικά να περιορίσει την πρόσβασή σας στον Λογαριασμό, για οποιοδήποτε λόγο, ειδικά στην περίπτωση που λάβουν χώρα στον Λογαριασμό σας δραστηριότητες που παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης, προκαλούν ζημία και/ή βλάβη στην υπηρεσία της GOOH, παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, προσβάλουν τη φήμη της Εταιρείας και/ή παραβιάζουν την νομοθεσία.

Για την εγγραφή και/ή χρήση του Λογαριασμού δεν απαιτείται πληρωμή. Η εγγραφή και οι περαιτέρω παροχές είναι δωρεάν.

Έλεγχος

Η Εταιρεία μπορεί, αλλά δεν έχει την υποχρέωση, να ελέγχει και παρακολουθεί το λογαριασμό σας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δύναται, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη ή απαραίτητη, όπως να αφαιρέσει ή απενεργοποιήσει την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο για οποιονδήποτε λόγο, ειδικά δε όταν αυτό παραβιάζει τους Όρους Χρήσης, ή να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό σας και/ή να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές.

Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Η GOOH ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα σας στέλνει ενημερωτικά email (newsletters), τα οποία περιέχουν πληροφορίες για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, καθώς και προσφορές και οικονομικά πακέτα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τα ενημερωτικά e-mail θα σας αποστέλλονται μόνο αν ο χρήστης το επιλέξει και για όσο χρόνο ο ίδιος το επιθυμεί. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από τον κατάλογο των αποδεκτών του newsletter, μέσω του συνδέσμου που υπάρχει σε αυτό.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας από εσάς, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα της  GOOH και έχει ενσωματωθεί στο παρόν με αναφορά. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο και τους νόμους της Ελλάδος και για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστική δικαιοδοσία ορίζεται αυτή των Ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας. Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους αντίκειται στο νόμο, καθίσταται ανενεργός χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων Όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι χρήστες καλούνται να μην κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Χρήση – Ηλικία

Αν είστε κάτω των 18 ετών δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και/ή να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της GOOH, ούτε να εγγραφείτε για να δημιουργήσετε τον δικό σας Λογαριασμό.

Ολόκληρη η Σύμβαση

Οι ανωτέρω Όροι μαζί με την «Πολιτική Απορρήτου» δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (εσάς και την Εταιρεία) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία. 

Εκχώρηση

Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει τη Σύμβαση και οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της στο πλαίσιο αυτής. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τη Σύμβαση, στο σύνολό της ή εν μέρει, ούτε να μεταβιβάσετε σε οποιονδήποτε τρίτο τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της Σύμβασης.

Συναίνεση

Εφόσον χρησιμοποιείτε την υπηρεσία της GOOH, αποδέχεσθε και συναινείτε με τη Πολιτική Απορρήτου, την οποία θα βρείτε στην εφαρμογή της GOOH, καθώς επίσης και με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Cookies

Η GOOH μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του e-shop είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Καταγγελία

Η Εταιρεία μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη της, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. Όλες οι διατάξεις των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που λόγω τη φύσης τους μπορούν να παράγουν αποτελέσματα και μετά την καταγγελία, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά από αυτή.