×

Τα Scroll Panels είναι φωτιζόμενα διαφημιστικά μέσα, εφαρμοσμένα σε στέγαστρα στάσεων (Bus Shelters), της αστικής συγκοινωνίας.

Φιλοξενούν τρία διαφορετικά εικαστικά, με εναλλαγή ανά 30’’ για κάθε brand. Τα Scroll Panels, βρίσκονται τοποθετημένα στους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής.

Ελάχιστος χρόνος προβολής:  14 ημέρες.

Γεωγραφική κάλυψη: Γεωγραφική ζώνη Αθήνας και κέντρου Αθήνας, βόρεια προάστια Αττικής και νότια προάστια Αττικής.