×

Τα Static Panels είναι διαφημιστικά μέσα, εφαρμοσμένα στα στέγαστρα στάσεων (Bus Shelters), κυρίως της αστικής συγκοινωνίας.

Υπάρχουν στάσεις με ένα μόνο Panel, αλλά και στάσεις με δύο ή τρία Panels, τοποθετημένα κάθετα ή και παράληλα στον οδικό άξονα.

Ελάχιστος χρόνος προβολής:  14 ημέρες.

Γεωγραφική κάλυψη: Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο.