×

Ναί μπορείτε να έχετε πολλαπλά εικαστικά σε μία καμπάνια.

 

Ναί μπορείτε, πάντα σύμφωνα με το αν υπάρχει διαθεσιμότητα για το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει και μέσω απευθείας συνεννόησης με εξειδικευμένο εκπρόσωπό μας: gooh.gr/epikoinonia.

Βεβαίως! Λόγω της χαρτογράφησης του δικτύου μας και της καταγραφής της εμπορικής δραστηριότητας γύρω και περιμετρικά κάθε σημείου, έχουμε την δυνατότητα να δουλέψουμε με στόχευση συγκεκριμένου δικτύου καταστημάτων και να σας προτείνουμε τις καταλληλότερες θέσεις.

Στα Scroll Panels δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης εικαστικών μόνο ενός πελάτη.

Η minimum περίοδος κράτησης για υπαίθρια διαφημιστική προβολή σε panels είναι 14 ημέρες.

Προτείνουμε πάντα σε μία στάση ο διαφημιζόμενος να έχει όλα τα panels για να είναι πιο δυνατή η επικοινωνία του μηνύματός του και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται ένα αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.

Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις για τον συγκεκριμένο κανόνα αλλά σε καμία περίπτωση δεν τοποθετούνται εικαστικά ανταγωνιστικών προϊόντων στην ίδια στάση.

Ναι,βεβαίως, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα για την θέση που επιθυμείτε για κάθε 14ήμερο.

Διευκρινίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση για κάθε θέση προβολής γίνεται ξεχωριστή παραγωγή/ εκτύπωση διαφημιστικού υλικού.

Το δίκτυο των μέσων μας επιθεωρείτε τακτικά από τα συνεργεία μας τα οποία αντικαθιστούν άμεσα κάθε περίπτωση φθοράς διαφημιστικού υλικού.

Σε όλα τα διαφημιστικά πλάνα άνω των 10 panels υπολογίζεται 10% stock ασφαλείας παραγωγών προκειμένου να είναι εφικτή η άμεση αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων εικαστικών.

Η αφίσα δεν μπορεί να σας δοθεί στο τέλος του προγράμματος αφού κατά την αποξήλωσή της καταστρέφεται και προωθείται για ανακύκλωση.

Στο κόστος παραγωγής για κάθε panel περιλαμβάνονται: Η εκτύπωση της αφίσας, η τοποθέτηση της, η συντήρηση της καλής προβολής της και η αποξήλωση της στην λήξη της προβολής του διαφημιστικού πλάνου.

Οι καμπάνιες υπαίθριας διαφήμισης  ξεκινούν πάντα Σάββατο με βάση προγραμματισμένες περιόδους 14ημέρων μέσα στο έτος.

Για εξειδικευμένα αιτήματα προβολής παρακαλούμε επικοινωνήστε με εξειδικευμένο εκπρόσωπό μας: gooh.gr/epikoinonia

Τα διαφημιστικά panels που είναι τοποθετημένα σε στάσεις λεωφορείων συνήθως ευνοούνται από το γενικό αστικό φωτισμό. Ιδιαίτερα όμως τα Scroll Panels έχουν ενσωματωμένο εσωτερικά φωτισμό. Όλα επίσης τα διαφημιστικά μέσα μεγάλων ενιαίων επιφανειών έχουν δικό τους ενισχυτικό φωτισμό.

Κατά κανόνα, οι πελάτες μας προωθούν σε εμάς τα εικαστικά που έχουν δημιουργηθεί απο τους ίδιους σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μέσων μας.

Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό είναι δυνατή είτε η προσαρμογή υπάρχοντος υλικού του πελάτη στις δικές μας προδιαγραφές είτε η δημιουργία νέου εικαστικού εξαρχής.

Και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρχει επιπλέον χρέωση.

Η παράδοση των εγκεκριμένων υλικών/ εικαστικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Τρίτη πριν το Σάββατο έναρξης της καμπάνιας στις 16:00.

Το τεχνικό μας τμήμα, επιβλέπει καθημερινά το δίκτυο μας με στόχο να αποκαθιστά άμεσα το οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα προκύπτει.

Σε περίπτωση, που αντιμετωπίσουμε βανδαλισμό εκτεταμένης μορφής τον οποίο δεν είναι εφικτό να αντιμετωπίσουμε άμεσα, τότε, εφόσον κρίνεται ότι η στόχευση της καμπάνιας μπορεί να εξυπηρετηθεί από κοντινό μη βανδαλισμένο διαφημιστικό σημείο,  μεταφέρουμε το εικαστικό στο σημείο αυτό διαφορετικά αναπληρώνεται ο χαμένος χρόνος προβολής.

 

Σας προτρέπουμε να μεταβείτε στην ενότητα πακέτα θέσεων ή διαμόρφωση πακέτου απο όπου μπορείτε να πάρετε άμεσα μία πρώτη εκτίμηση κόστους ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο εκπρόσωπό μας: gooh.gr/epikoinonia

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργικών κατασκευών σε συγκεκριμένο δίκτυο στεγάστρων με την ονομασία Wrap Shelters.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο εκπρόσωπό μας: gooh.gr/epikoinonia.

Τα διαφημιστικά μας μέσα έχουν ταξινομηθεί ύστερα από κυλιόμενη μελέτη σε τρία Networks (Ζώνες), σύμφωνα με τα ελάχιστα εγγυημένα επίπεδα Total Reach (Συνολική Απήχηση) και Vehicles Impacted (Διελεύσεις Οχημάτων) που μπορεί το κάθε διαφημιστικό σημείο να συνεισφέρει σε μία διαφημιστική καμπάνια

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα για το OOH στην Ελλάδα, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα gooh.gr/erevna-ooh

Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τη δημιουργία του ενδεικτικού πακέτου θέσεων εφαρμόζονται εμπορικοί κανόνες ποσόστωσης με βάση την ιδανική κατανομή μεταξύ Platinum, Gold και Silver Network.

Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο θέσεων που δημιουργείται είναι ενδεικτικό και προτείνουμε να το κοινοποιήσετε στο info@gooh.gr προκειμένου ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος μας να σας βοηθήσει στην διαμόρφωση ενός τελικού πακέτου θέσεων (θεσολογίου) με βάση και στοιχεία πραγματικής διαθεσιμότητας των θέσεων για τη χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει.